• Knut S. Vindfallet

Ubrukelig og uselgelig «drømmetomt»

En halv million kroner fattigere står Wenke og Kai Arne Askvik igjen med et LNF-område de ikke kan bygge på.