– Betryggende å se den gode beredskapen

– Imponerende, sier Guro Waksvik som var passasjer på Skudenes-ferja da den plutselig bråsnudde for å bistå havaristen.