• Knut S. Vindfallet

Brannårsak undersøkes

Krimteknikere fra politiet vil mandag eller tirsdag undersøke åstedet for brannen i anleggsgartnerfirmaet Nygaards lager på Jåttå lørdag kveld.