• Colourbox

Flere anmelder voldtekt

Stavanger-politiet har opplevd en eksplosiv økning i antall voldtekts-saker siden 2007. Tall fra Voldtektsmottaket tyder på at mørketallene blir lysere.