• Sandnes-ordfører Norunn Ø. Koksvik (i hvitt) på befaring på Myklaberget. Beboerne er fra venstre Trine Eide Fossmark, Kjetil Bjørnå, Henning Aastvedt (skjult) og Brede Rokås. Lille Linus følger med til høyre. Pål Christensen

Ber Stavanger stanse søppelanlegg

I en hvit frakk kom hun til sine bekymrede egne, men kunne bare tilby trøst, og ikke frelse fra det planlagte søppelanlegget.