• Anders Minge

Kritisk flygeledermangel

Pensjoneringer og svangerskapspermisjoner blant flygelederne på Sola gjør at flypassasjerene må slite med flere forsinkelser den nærmeste tida.