• Jan Tore Glenjen

Stadig flere dør i flyulykker i Europa

Antall flydrepte i Europa øker igjen etter mange år med nedgang.