• Fredrik Refvem

Stavanger vil ha restriksjoner på vannskuterbruken

Et stort flertall i Stavanger bystyre mener det må lages en lokal vannskuterforskrift etter at regjeringen opphevet den nasjonale.