• Politikeren, professoren og næringslivsmannen, eller Geir Pollestad, Dag Jørund Lønning og Harald Gudmestad som er deres navn, har organisert seg for å få Landbruksdirektoratet til Bryne. Arnt Olav Klippenberg

– Direktoratet må ligge i bondehovedstaden

Hvor bør Landbruksdirektoratet ligge når det skal ut av hovedstaden. I bondehovedstaden selvfølgelig, sier professoren, politikeren og næringslivsmannen.