Ubåtøvelse i Nordsjøen

Amerikanske og norske fly og helikoptere skal denne uken øve oppsporing og jakt på ubåter med Sola flystasjon som utgangspunkt.