Varm støtte til Garborgsenter

Fylkesutvalet gjekk i går samrøystes inn for å støtta Nasjonalt Garborgsenter på Bryne.