Verdens største ligger ved kai

Etter to jomfruturer over Boknafjorden, med blant andre samferdselsministeren om bord, har gassferjen MF «Boknafjord» ligget ved kai i Arsvågen.