Lovforskrift er sterkt forsinket

Snart fire år etter at Naturmangfoldloven ble vedtatt av Stortinget mangler stadig en forskrift for import og utsetting av fremmede arter i norsk natur.