- Lokalt ansvar når behandling er ferdig

Barne— og ungdomspsykiatrien går ikke med på at den har ansvaret for ferdigbehandlede pasienter som kommunen mener er farlige for seg selv og andre.