- Spesielt for Tasta

— Vi prøver så godt vi kan å fordele elevene etter beste evne. Men vi må forholde oss til lovverket, sier Kari Bøe Haltbakk, fungerende fagsjef skole, Stavanger kommune.