Bispebryggen ny blå perle i Stavanger

Nok en bit av den fire kilometer lange Blå promenaden langs kaienei Stavanger sentrum kan tas i bruk.