Brua er i det blå

Ingen veit i dag når, eller om, Sandsfjord bru blir bygd. Brua er politisk vedteken i Suldal, men den største bøygen blir å få brua inn i Nasjonal transportplan (NTP) frå 2010 til 2019.