• Universitetet i Stavanger vil øke den eksterne finansieringen fra 19 til 30 prosent innen 2020. Knut S. Vindfallet

21,8 millioner i overskudd for UiS

Universitetet har god kontroll på utgiftene, men er ikke i rute med å skaffe inntekter fra eksterne bidragsytere.