• Uteseksjonen og politiet oppfordrer ungdom til å anmelde voldsepisoder. Pål Christensen

Politiet ber ungdom anmelde vold og trusler

Uteseksjonen og politiet oppfordrer ungdom til å anmelde voldsepisoder.