23 foresatte fikk telefon hjem

Foreldre positive til aksjonen.