Folk hamstrer rottegift

I mai blir det nemlig ulovlig å selge gift som tar livet av mus og rotter.