Rogaland er båtfylket

Båtbransjen anslår at 30 prosent av seilbåtsalget i Norge går til personer i Stavanger og Rogaland. Og ingen kjøper flere båt— motorer enn rogalendingen.