- Staten har lov å legga ned Høgsfjord-ferja

Etter EØS-reglar har staten truleg lov til å legga ned Høgsfjordsambandet etter Ryfast samt å nekta konsesjon til private som vil driva ferjetransport over fjorden.