Vindkraft mot klimaendringer

Klimatrusselen og gode støtteordninger i mange land driver vekstkurvene for vindkraft rett i været. I EU vil over 50.000 vindmøller i år produsere mer strøm enn norske vannkraftverk.