Kommunen presser på for Lundsneset

Grunneiere på Lundsneset tvinges til å selge eiendommene sine til kommunen. — Det føles som tyveri, sier Ove Idsø.