Varhaugtelefon vernes

Varhaug: Norsk Telemuseum og Riksantikvaren meiner at den knall raude telefonkiosken ved Essostasjonen på Varhaug er eit kulturminne som må vernast.