Lovte mer til skolen, men nå kutter flertallet

ANALYSE: Både Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet gikk til valg på at skolen skal slippe kutt. Det valgløftet har flertallspartiene allerede brutt.

Lovet mer: Fra Utdanningsforbundets valgmøte den 2. september: Fra venstre: Sara N. Mauland (Rødt), Eirik Faret Sakariassen (SV), Dag Mossige (Ap), Kate Elin Norland (Sp), Michelle H. Flagstad (MdG), Karl W. Sandvig (Pp), Erik Hammer (V), Anne Kristin Vik Bruns (KrF), John Peter Hernes (H) og Kari Raustein (Frp).

 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Blir mindre: Flertallspartiene med ordfører Christine Sagen Helgø (H) i spissen, la fram sitt budsjett mandag 23 november. Fra venstre: Karl W. Sandvig (Pp), Bjarne Kvadsheim (Sp), Per A. Thorbjørnsen (V), Christian Wedler (Frp) og John Peter Hernes (H). Foto: Lars Idar Waage

ueland_m.jpg

Skole: Spriket mellom valgløfter og det budsjettet som blir vedtatt er stort. (Arkivfoto fra Madlamark skole, tatt i fjor vår). Foto: Jarle Aasland

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

For i budsjettforslaget fra disse partiene (som er det som blir vedtatt) ligger følgende kutt:

10 millioner i rammekutt (det vil si 250 000 kroner i snitt på hver av de 40 skolene).

2,6 millioner i "effektiviseringskrav".

2,4 millioner mindre til Lenden skole- og ressurssenter.

1 million mindre til kurs- og kompetanseutvikling.

 • Sum: 16 millioner kroner.

Blir mindre: Flertallspartiene med ordfører Christine Sagen Helgø (H) i spissen, la fram sitt budsjett mandag 23 november. Fra venstre: Karl W. Sandvig (Pp), Bjarne Kvadsheim (Sp), Per A. Thorbjørnsen (V), Christian Wedler (Frp) og John Peter Hernes (H). Foto: Lars Idar Waage

Ingen ville kutte

Da Aftenbladet før valget spurte sju partier om de vil sørge for at det ikke blir innsparinger i skolen de neste fire årene, svarte både Høyre, Frp, Venstre, KrF, samt Ap og SV et klart ja på det i Aftenbladet den 1. september.

På spørsmål om de var villige til å øke skolebudsjettet, svarte alle disse ja bortsett fra Høyre. "Vi kan bare love å opprettholde og helst øke skolens andel av kommunens totale budsjett", utdypet gruppeleder John Peter Hernes (H).

Pensjonistpartiet: "Er det en ting vi skal ha råd til, er det skolen. Skolen skal være "skikkelig". Ingen kutt", lovet Karl W. Sandvig på Utdanningsforbundets store valgmøte den 2. september.

Ingen skolemat

Da Senterpartiet med Bjarne Kvadsheim i spissen presenterte sine viktigste saker i valgkampen, sa han dette: "Skole og barnehage skal skjermes for kutt uansett hvordan økonomien blir. Det skal ikke bli færre lærere, assistenter og miljøarbeidere" (Aftenbladet den 20. august).

Senterpartiet ville også innføre skolemåltid og ville starte med en prøveordning ved en skole i hver av de sju bydelene. I budsjettforslaget er det null til skolemat.

Les også

På Varhaug får dei det til

Lærertetthet

KrF gikk til valg på å ansette flere lærere i skolen: Maks 16 elever for hvert lærer i 1.-4. klasse. Det sto både i programmet, i valgbrosjyrene og 3. kandidat Anne Kristin Vik Bruns sa det på valgmøtet til Utdanningsforbundet.

I valgkampen gikk Senterpartiet inn for maks 28 elever pr. lærer i barneskolen og maks 30 i ungdomsskolen. (Kate Elin Norland på Utdanningsforbundets valgmøte).

På samme møte snakket Venstres Erik Hammer om nødvendigheten av flere spesialpedagoger, psykologer og helsesøstre i skolen, noe som også står i Venstres valgbrosjyre. I partiprogrammet står punktet "Øke lærertetthet i skolen og ha ny klassenorm på 25 elever og maks grense på 28 elever".

Frp og Høyre derimot, lovet ikke flere lærere. Det blir heller ikke flere lærere med det budsjettet som nå blir vedtatt. Heller ikke flere psykologer og spesialpedagoger.

I mars sa Sakariassen til Aftenbladet at SVs programforslag om økt lærertetthet betydde en lærer pr. 15 elever. Det blir det ikke noe av med SVs budsjettforslag.

Les også

Flere elever pr. lærer i barneskolen i Stavanger

Helsesøstre

Utenom SV, var det KrF som lovet flest nye helsesøstre: Den 13. mars i år gikk Aftenbladet gjennom skoleløftene i partiprogrammene. Utgangspunktet var at partiene lovet mye mer enn kommunen hadde råd til å gjennomføre. Jeg prøvde derfor å få svar fra partiene på hvor realistisk løftene var, hvilke av de som var viktig og hvilke som vi kunne sette en strek over. Alle partiene sto på at alle løfter gjaldt.

Jeg prøvde også å få partiene til å konkretisere løftene sine. Hva mente KrF med "en kraftig opptrapping av antall helsesøstre i skolehelsetjenesten"? Ti nye helsesøstre i løpet av 2015 -2019, svarte Inge Takle Mæstad (KrF), som nå er nestleder i KrFs bystyregruppe.

Det de nå går inn for i budsjettet, er 2,5 nye stillinger.

30 nye helsesøstre, svarte SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen. I SVs budsjettforslag er det satt av penger til 6,5.

Les også

En halv helsesøster på 390 elever

Kompetanseheving

I programmet går Venstre inn for å "Styrke tilretteleggingen av systematisk videre— og etterutdanning av lærere, gjerne gjennom et kompetanse-år eller kompetanse-semester". Også Høyre var opptatt av å "Fortsette satsingen på lærere gjennom gode tilbud for etter- og videreutdanning".

For å få bukt med bråk og uro, skulle Frp sende alle lærerne på kurs i klasseledelse, sa Frps daværende gruppeleder Tore B. Kallevig til Aftenbladet i mars.

Stavanger har i dag gode ordninger, men styrking blir det altså ikke, men innsparing på en million. Det til tross for nye krav til lærernes kompetanse fra regjeringen.

Les også

800 lærere må på skolebenken

Mobbeombud

Både Frp og KrF gikk dessuten til valg på å opprette et mobbeombud. I flertallspartienes budsjettforslag har de satt av 200 000 kroner til mobbeombud og 300 000 kroner til "prosjekt talentsatsing". Pengene er tatt fra skolerammen. Talentsatsing er noe særlig Atle Simonsen (Frp) har ivret for.

Les også

Frp til valg på hundre saker på ett år

Lønn

"Økt lønn for skoleledere og lærere er vår viktigste prioritering innenfor skole nå", sa John Peter Hernes (H)til Aftenbladet den 1. september. I budsjettet går flertallspartiene inn for at lønnsveksten i kommunen skal være 2,2 prosent i stedet for 2,7 prosent som rådmannen har foreslått.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet gikk til valg på å øke voksentetthet i skole og SFO, etablere heldagsskole som et prøveprosjekt, prøve ut felles skolemåltid, etablere vaktmesterordning ved alle skoler, styrke skolehelsetjenesten og rådgivningstjenesten. Partiet har ikke lagt fram sitt budsjettforslag ennå.

Det har heller ikke Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

Hver skole skal ha en vaktmester, står det i SVs program. Det blir ingen nye vaktmestere med SVs budsjettforslag.

LES OGSÅ:

FLERTALLSPARTIENES BUDSJETTFORSLAG:

Les også

Flertallspartiene har Stavanger-budsjettet klart: Tiltakspakke på 787 millioner

Les også

Legger ikke ned Vålandstunet sykehjem

Les også

Fleirtalspartia i Stavanger bles i skulekorpskutt 

SVS BUDSJETTFORSLAG:

Les også

SV i Stavanger vil bruke 54 millioner mer til barn og unge enn rådmannen

RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG:

Les også

Færre barnehageplasser og 23 millioner i skolekutt

Les også

Vil legger ned Vålandstunet sykehjem

LØFTENE OM NULL KUTT I SKOLEN:

Les også

Alle lover at skolen skal slippe kutt

FRA UTDANNINGSFORBUNDETS VALGMØTE:

Les også

Massivt påtrykk for flere lærere

FRA SENTERPARTIETS VALGKAMPÅPNING:

Les også

Senterpartiet skal få fart på Gamlingen

AFTENBLADETS GJENNOMGANG AV SKOLELØFTENE I PARTIPROGRAMMENE:

Les også

 1. KrF lover flere lærere

 2. Venstre alene om å love lærerne lange studiepermisjoner

 3. Høyre: "Mer til hver lærer framfor mer av alt"

 4. Frp vil sende alle lærere på sjefskurs

 5. Ap vil utvide skoledagen og servere mat

 6. SV lover 30 nye helsesøstre

 7. Sjekk partienes skolevalgløfter i Stavanger

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Pensjonistpartiet (Pp)
 3. Høyre (H)
 4. Senterpartiet (Sp)
 5. Skole

Mest lest akkurat nå

 1. Jente (17) ble sexfilmet i skjul. Så ble videoen delt på Snapchat: – Jeg har vært mye lei meg

 2. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

 3. Smitte på Smiodden skole

 4. To båter har gått ned på islagt fjord på Høle

 5. Matvognen måtte etter­fylle tre ganger sist helg: Hytte­folket vil ha middag med til fjell­heimen

 6. Barneskoler og ungdomsskoler til gult nivå - nå er det disse reglene som gjelder