• Kartet viser bussveitraseen (blått) og ønsket kollektivtrasé (rødt) fra Forus stasjon i øst via flyplassen til Risavika i nordvest. Kjell Arvid Berge (grafikk)

Nytt Stavanger på Forus

Forus kan få nesten like mange nye arbeidsplasser som det bor folk i Stavanger. Visjonen henter næring i en busstrasé fra ny togstasjon i øst, via flyplassen og til Risavika i vest.