• Konstituert sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne understreker at det skal være takhøyde for å diskutere og være uenige om faglige spørsmål på sykehuset, også offentlig. Kristian Jacobsen

Sykehuset tar psykiatri-kritikken svært alvorlig

Sykehusledelsen aksepterer ikke underskriftsaksjoner og inviterer til bredt møte for å rette opp igjen tilliten.