Biskop Erling J. Pettersen går av

Biskop Erling J. Pettersen informerte i dag staben ved bispedømmekontoret, prostene og det valgte bispedømmeråd om at han går av ved oppnådd aldersgrense.

Biskop Erling J. Pettersen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

I avskjedsbrevet til Kulturdepartementet skriver biskopen blant annet:

«Etter nærmere 25 år i topplederstillinger i Den norske kirke, siden 2009 som biskop i Stavanger bispedømme, ønsker jeg å gå av ved oppnådd aldersgrense, (f. 21.02.1950), og melder med dette min avgang fra 1. mars 2017.

Biskop Erling J. Pettersen har hatt siste helg med barnebarna i bispeboligen. Mandag flytter han og kona Turid inn i leilighet i Kannik.

Lederstillingene, de to siste som direktør i Kirkerådet og som biskop, har gitt meg rike erfaringer og budt på spennende og til dels krevende utfordringer.

Avskjed i desember

Stavanger bispedømme har vært en god arbeidsplass, med en dedikert stab og et godt prostekollegium, og en frivillighet som har gitt stor inspirasjon i arbeidet.

Etter avtale med preses vil avskjedsgudstjenesten i Stavanger finne sted i desember.»

Det er nå klart at det blir avskjedgudstjeneste i Vår Frelsers kirke i Haugesund 2. desember og i Stavanger Domkirke 4. desember. Arbeidet med å nominere kandidater til ny biskop starter allerede på bispedømmerådets møte 13. juni.

Tvisten om hvorvidt bispeboligen i Stavanger kan selges i det åpne markedet havner i retten.

I gang med nominasjon

Bispedømmerådet i Stavanger skal innen 15. september nominerer fem aktuelle kandidater til å overta etter Pettersen.

Fra 15. desember overtar Kirkerådet ansettelsesprosessen. Saken skal blant annet ut på en omfattende høring. Ny biskop vil bli ansatt på Kirkerådets møte 8.-9. desember, trolig vil dette skje i Stavanger. Det er Kirkerådet som tilsetter ny biskop.

— Begge kjønn skal være representert blant de nominerte, og disse må oppfølge kvalifikasjonskravet. Kandidatene nomineres i alfabetisk rekkefølge, sier Jorunn Kraft Vistnes, stiftsdirektør i Stavanger bispedømme.

Kravet er at kandidatene er teologer, men annen kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vil også vektlegges.

Bispedømmerådet består av ni valgte representanter. Også biskopen møter i rådet.

Publisert: