Dette er tiltakene han ikke har søkt om

I juni var kommunens byggesaksavdeling og landbrukssjefen på befaring. Det resulterte i en fyldig tilsynsrapport.