• Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Jon Ingemundsen

Ber foreldre stenge pengekranen

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB mener at norske foreldre er for dårlige til å oppdra barna i økonomi og forbruk.