Slik skal Avinor løse parkeringsfloken

Større plass til «kiss and fly»-bilister skal hindre kaos i og utenfor parkeringshuset på flyplassen.