• Fra aktoratets side i Gulating lagmannsrett. Fremste rad: Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, fra venstre, førstestatsadvokat Hans Christian Koss fra Økokrim og politiadvokat Tor Arvid Bruskeland. Bak sitter fra venstre politioverbetjentene Roar Otterøen og Kenneth Håland. Bak til høyre Bjørn Grønningen. Han er spesialetterforsker. Jarle Aasland

Fia Ingebrigtsen: Var ukjent med at hun hadde en formue på 19 millioner

Aktor Birgitte Budal Løvlund ville i retten onsdag vite hvordan det var mulig for Fia Ingebrigtsen å ikke vite at hun hadde en ligningsformue på 19 millioner kroner.