• Demens krever nå 1/3 av alle årsverk innen helse- og omsorg. Jon Ingemundsen

Ny rapport: Demens sprenger budsjettene

Demens koster samfunnet mer enn hjertesykdom, kreft, diabetes og kols til sammen.