• Når Forussletta er ferdig utbygget bussvei med seks filer, to for buss i midten, to for biler og to til gang- og sykkelsti, blir det bare mulig å krysse kjørebanene i rundkjøringene. Kjell Arvid Berge

Slik blir Forussletta

I august parkerer Tore Jespersen og arbeidskameratene redskapen. Jobben er gjort og 1200 nye meter Bussvei 2020 klar, men kjøremønsteret på Forussletta må du lære på nytt.