Madrassen deres skal snu deg når du sover

Sist uke ble de tildelt 1 million kroner fra Forskningsrådet for å videreutvikle prosjektet sitt, en madrass som vender personer som sliter med å snu seg selv.

Andreas Smith, Simon Furnes, Bjørn Lorentzen, Espen Breivik, Nina Fagerheim Åmodt og Elen Malene Haugs Langvik kunne i helgen feire milliontildeling fra Forskningsrådet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Tidewave R&D AS var den eneste lokale studentbedrift som nådde opp i vårens utdeling av midler fra Forskningsrådet.

Gamle og syke

Mens unge, friske folk vender seg i gjennomsnitt hvert 20. minutt når de sover, kan situasjonen være en helt annen for de som er svekket av alderdom eller sykdom.

Les også

Oppdretts-prosjekt ble beste student-gründer

Les også

Gründere jobber hele døgnet

Les også

Tre gründere i Skagenfondene får 60 millioner i utbytte

Ligger de for lenge i samme posisjon, kan de pådra seg liggesår og andre helseplager.

– Vår løsning er en smart madrass som gir tilpasset regelmessig bevegelse gjennom natten, slik at helsepersonell avlastes for tunge løft, og brukeren i større grad kan styre dette selv. At de blir snudd hyppigere kan også gi bedre helse i form av oppmykning av muskler og ledd, bedre blodsirkulasjon og bedre fordøyelse. Resultatet kan være at brukeren kan bo lenger i eget hjem, sier Nina Fagerheim Åmodt.

Nina Fagerheim Åmodt, Espen Breivik, Bjørn Lorentzen, Elen Malene Haugs Langvik, Andreas Smith og Simon Furnes fikk en million kroner fra Forskningsrådet for å utvikle en smart madrass til helsesektoren.

Topper laget

– Det vil bli også bli mange flere pleietrengende i årene som kommer, og færre yrkesaktive som kan gjøre jobben. Vi håper at madrassen vår kan være med å frigjøre ressurser, legger hun til.

Med på laget er tre sisteårs masterstudenter i endringsledelse, to ingeniører og en jusstudent.

Les også

Roboter kan erstatte hjelpepleiere

Les også

– Mer givende å jobbe på sykehjem enn i typiske mannsyrker

Vel så viktig er det kanskje at en av dem, Elen Malene Haugs Langvik, har erfaring både fra jobb i hjemmesykepleien og fra sykehjem.

Hun har erfart hvor mye tid og krefter som går med til å snu pasientene, enten det skjer i institusjon eller hjemme hos brukerne.

Tungt arbeid

– Dette er veldig tungt arbeid, som også bidrar til den høye graden av sykefravær for helsepersonell. Hvis vi kunne gi et bidrag til å lette hverdagen for både pasienter og personell, ville vi virkelig ha oppnådd noe, sier Haugs Langvik.

Hun er også den som på en måte har arvet ideen etter sin morfar, avdøde Audun Haugs.

– Han hadde denne ideen på slutten av 80-tallet. Han var elektroingeniør og forut for sin tid. Sammen med en annen, som jobbet ved Haukeland sykehus, tok han i bruk teknologi fra oljeindustrien, og overførte denne til helseprosjektet med den smarte madrassen. Dessverre døde han i en ulykke før han fikk fullført jobben, forteller hun.

Tidewave har for tiden gratis kontorplass i studentinkubatoren hos Ipark. De roser samarbeidet med UiS, og forteller at de skal få bruke laboratoriet på sykepleierstudiet når madrassen skal bygges og testes.

I løpet av siste studieår har de seks unge gründerne besøkt flere sykehjem og snakket med potensielle brukere.. De har innledet samarbeid med flere beslutningstakere i helsesektoren og hatt workshops med leverandører og produsenter av hjelpemidler.

Langsom bevegelse

De har benyttet seg av teknologier fra flere fagfelt, blant annet gjennom teknologioverføringsprosjektet Norway Pumps & Pipes, som jobber for at løsninger fra oljeindustrien skal kunne brukes også innen helse.

– Men hva gjør denne madrassen?

– Den gir en vuggebevegelse som endrer stillingen på brukerne slik at man oppnår trykkavlastning. Bevegelsen skjer samtidig så langsomt at brukerne ikke vil merke det. Helt sentralt er sikkerhet og komfort. Ingen skal havne på gulvet på grunn av Tidewave, forsikrer Simon Furnes.

Et viktig moment vil det også være at pasientene vil kunne styre bevegelsen selv, med en enkel av og på-bryter.

De seks i rommet er alle litt hemmelighetsfulle når det gjelder detaljene. Løsningen de arbeider med skal patenteres så snart tiden er moden for det.

Nye SUS

Millionen fra Forskningsrådet gir UiS-gjengen ytterligere ett år til å utvikle en funksjonell prototyp. Nye materialer skal prøves, teknikken skal finpusses, samarbeid skal innledes..

- Vi har merket stor interesse for det vi holder på med. Mange selskaper er villige til å dreie inn på nye forretningsområder, som helse. det kan godt tenkes at dette har sammenheng med den nedturen som har vært i oljebransjen, sier Bjørn Lorentzen, som er daglig leder i Tidewave R&D.

– Når er madrassen klar for verdensmarkedet?

Elen Malene Haugs Langvik gløtter ut vinduet der Hafrsfjord glimter i det fjerne.

– Vi får jo nye SUS på nabotomten her, med åpning i 2023. Da skal vi i hvert fall være klare. Forhåpentligvis før, også, sier hun.

Publisert: