Oppkjøring med Lindø: Episode 2

Leif Tore Lindø har tatt med politikere på biltur. Dagens gjest droppet ut av videregående skole, og naboene påstår han er en høyrekommunist.