• Forsand har bestemt seg for at de heller vil slå seg sammen med Strand. Nå står Strand klar med åpne armer. Jon Ingemundsen

Strand kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte etter Forsand-vedtak

Flertallet i Forsand vil til Strand, men hele kommunestyret vil stryke grensejusteringen i Kolabygda.