• Her lå det tidligere en fjellknaus. Den er sprengt bort og benyttet som fyllmasse andre steder i vindkraftverket. Kjetil Nygaard

Politikere og grunneiere fra Agder dro på busstur for Rogaland å se vindkraftverk

Flere hadde forventet større naturinngrep i vindkraftverkene i Rogaland - men de endret ikke mening av den grunn.