Utvider Rogalands største naturreservat: – Ikke det kjekkeste å få 700 dekar av eiendommen vernet

Rogalands største naturreservat utvides gjennom frivillig skogvern. I denne regnskogen har du ikke lov å røre en kvist.

Vernegrensen utvides helt til Svinesvatnet. Foto: Ole Næss

 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Hesten naturreservat på grensen mellom Strand og Forsand er den største sammenhengende naturlige furuskogen på Sør-Vestlandet. Fra nyttår overføres Kolabygda og Preikestolen fra Forsand til Strand kommune, som da blir «eneeier» av Rogalands største naturreservat.

Et naturreservat har sterkere vern enn en nasjonalpark. Det er overhodet ikke lov å røre busker og trær, verken levende eller døde.

Denne urskogen strekker seg helt fra Høgsfjorden til Preikestolhytta. Før naturreservatet ble utvidet med 2166 dekar ved juletider, het det Gitlandsåsen.

Nå skal naturreservatet utvides ytterligere. Nye Hesten naturreservat dekker om lag 10708 dekar, der utvidelsen utgjør om lag 1414 dekar. Fylkesmannen i Rogaland har sendt vernegrense og verneforskrift ut til høring.

Utsikt mot Jørpeland fra fjellet Hesten 421 m.o.h, som har gitt navnet til naturreservatet. Foto: Ole Næss

Rogalands regnskog

– Ikke det kjekkeste å få 700 dekar av eiendommen vernet, men det var over 30 registreringer av nøkkelbiotoper på min eiendom. Uansett hva jeg skulle gjøre i skogen møtte jeg sopp, mose eller lav. Så jeg hadde ikke valg. Nå får jeg en grei erstatning, og har forhandlet fram en avtale som gir meg lov å ha jakthytter og vedlikeholde en skogsvei, sier Bjørn Magne Svines, en av grunneierne som har inngått frivillig avtale.

Naturreservatet er oppkalt etter fjellet Hesten 421 m.o.h. Det går tre merkede stier til Hesten. Fra Lerang, Botsheia og Erlandsdalen.

De nye områdene utgjør et større skogsområde dominert av eldre kystfuruskog med høye nedbørsmengder og viktige kvaliteter knyttet til det fagfolkene kaller «boreonemoral regnskog». Dette er furu- og løvskog i lavereliggende strøk på Vestlandet med svært høy luftfuktighet, og forekomst av karakteristiske lav og moser. Skogsmarka er dominert av furu og bjørk med blåbær og røsslyng.

Mjåvatnet ligger i Hesten naturreservat. Foto: Ole Næss

Rik vegetasjon

Ifølge Fylkesmannen i Rogaland vil utvidelsen gi et større skogsmiljø egnet til bedre å ta vare på sårbare arter knyttet til fuktige skoger i vintermilde klima. Med de verdiene utvidelsen gir, blir Hesten naturreservat et stort, helhetlig verneområde med mye variert og lite rørt furuskog. Deler av området er høyproduktiv lavlandsskog med til dels urskogpreg, dominert av mye gammel kystfuruskog. Men der er og innslag av rikere felt, med treslag som hassel, eik, ask, og svartor på fuktige steder.

Denne biotoptypen er det nærmeste en kan komme den vegetasjonen som opprinnelig var rundt Nordsjøen. I Nord -Tyskland og Storbritannia er skogen borte på grunn av menneskelige inngrep. Foto: Tor Inge Jøssang

Langs bekker og søkk kommer svartor inn, og i de rikere delene finnes innslag av småbregne- og lågurtmark med mellom anna ramsløk i skogbotn og murburkne på steinparti. Av trelag kan rogn, hassel, eik og osp nevnes. I fuktig li og nordvendte skrenter, finner vi høyere luftfuktighet som gir grobunn for karakterarter for de tempererte regnskogene. For eksempel pigghinnemose, klovmose, grynfiltlav, Thelopsis cf. rubella, gul pærelav, kystkorall-lav, småhinnemose, purpurmose, kystperlemose, dvergperlemose, pelssåtemose, gullhårmose, krusfellmose, hinnebregne, vinflekklav. Det er også et rikt fugleliv med storfugl, hønsehauk og gråspett.

Publisert:
 1. Forsand
 2. Strand
 3. Fylkesmannen i Rogaland
 4. Skogvern
 5. Regnskog

Mest lest akkurat nå

 1. Sirdal-ordfører: – Kan i verste fall ta dager før strømmen er tilbake

 2. Skjenking må vente. Barna får lettelser. I neste uke blir det dag for dag-vurderinger

 3. Slåssing utenfor ungdomsklubb på Bryne

 4. Travel dag for eieren etter at naustet knelte

 5. Dette er den nye tv-serien du skal sjå

 6. – Vi må nok bruke dagen til å måke oss ut av hytta