Trafikken øker i bommene - men inntektene er 735 millioner under prognosene

De siste tilgjengelige trafikktallene fra Ferde viser at trafikken øker i bomstasjonene. De siste 12 måneden ligger bominntektene over 60 millioner kroner lavere enn forutsatt for hver eneste av månedene.

Passeringene i bomringen på Nord-Jæren nådde en trafikktopp i september med 3 prosent over nullvekstmålet for den måneden. Gjennomsnittet så langt i år er likevel under kravet fra staten med god margin, viser de siste trafikktallene fra det regionale bomselskapet Ferde.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement