• Leni Andreassen fra Stavanger kommune og grunneier Olaf I. Ellingsen i diskusjon. Bak lytter advokatene Bjørn Stordrange, i regnkappe i midten, Endre Skjørestad (delvis skjult) og Atle Helljesen. Fredrik Refvem

Gauselvågen: Nå møtes partene i retten

Drøyt åtte år etter det omstridte vedtaket i bystyret er striden om turveien i Gauselvågen denne uken til behandling i Stavanger tingrett.