Fylkesmannen tilrår E 39-trasé som kan sette stoppar for gruvedrift

Fylkesmannen i Rogaland går for traséval R1 for ny E 39. Det vil kunne hindre gruveselskapet Norge Mining i å hente ut store mineralførekomstar i nærleiken av Helleland.

Les hele saken med abonnement