Ambassadøren ber om å få mer areal rundt seg hjemme på Jæren

Den tidligere ambassadøren til Moskva slapp gjennom nåløyet til Fylkesmannen i Rogaland, men er ikke fornøyd. Dermed blir det en ny runde om hans sak – i en serie av LNF-saker i Time. Også kommunen selv vil bygge 4–6 småhus i et slikt område.

Publisert: Publisert:

På Hognestad i Time bygger Åslaug Undheim og Øyvind Nordsletten sitt pensjonistliv rundt et tun med gamle hus. De får også lov til å bruke den 150 år gamle skolen på Hognestad som nytt bolighus i LNF-området rett bak dem, men de trenger mer enn 500 kvadratmeter som Fylkesmannen åpnet for. Foto: Geir Sveen

 • Geir Sveen
  Journalist

– Kommunene bør generelt være restriktive med å legge til rette for bruk som ikke er knyttet til landbruk i aktive landbruksområde.

Det er standard-svaret fra Fylkesmannen i Rogaland til de mange som har planer om nye bygg og næringer i områder regulert til landbruk, natur og friluft (LNF). Generelt i Rogaland og spesielt på Jæren er det nå «et forholdsvis stort press» på å etablere andre næringer i landbruksområdene, konstaterer Fylkesmannen og viser til søknader om nye bygg og til søknader om endret bruk av eksisterende bygninger.

Men 9. januar kunne Aftenbladet melde at Fylkesmannen sa ja til planene til Øyvind Nordsletten. Etter ni år som ambassadør i Russland og fire år som Norges mann i Irland, har han kommet hjem til Jæren og skapt sitt eget land – på Hognestad i Time. Der har han og kona, den tidligere NRK-journalisten Åslaug Undheim, bygget sitt pensjonistliv rundt et tun av gamle, restaurerte hus. Nå fikk de også lov til å flytte den gamle skolen i bygda hjem til seg for å ta den i bruk som et ekstra bolighus – i et LNF-område med bom for ekstra hus.

Les også

Ambassadøren fikk ja, får bygge bolig i denne gamle skolen hjemme på Jæren

– En spesiell sak

-Det er i utgangspunktet uheldig å dele areal fra landbruk til tilleggsareal for bolig. Vi vil normalt ha en kritisk holdning til slike arealoverføringer. Men denne saken er svært spesiell med hensyn til samfunnsinteresser knyttet til bygningsvern. Og vern av eldre bygg inngår også som et ledd i å ta vare på kulturlandskapet på Jæren, mente Fylkesmannen som derfor ga tommelen opp for et enda et hus på tunet på Hognestad.

Dette er den tidligere ambassadøren til Russland og Irland sitt nye prosjekt, det gamle skolehuset kloss i veien på Hognestad. Det vil han nå flytte hjem til sitt eget tun. Foto: Geir Sveen

Etterpå oppdaget Øyvind Nordsletten at Fylkesmannen ga ham lov til å kjøpe 500 kvadratmeter, ikke opp til et mål slik han søkte om.

«Dette inneber at det vert mindre «luft» rundt det 150 år gamle huset. I tillegg til å rehabilitera den eksisterande bygningen, tek vi dessutan sikte på å byggja på ein skut i eine ende, slik det var som skulehus fram til siste halvdel av 1930-åra. Ei slik forlenging av huset gjer det på tilsvarande vis ynskjeleg med litt meir plass.» Skriver Nordsletten i et nytt brev til kommunen. Han fremmer ikke en formell anke mot Fylkesmannens gjeldende syn, men ber kommunen se på saken.

Sofia fikk også ja

I sist uke fikk Sofia Edbæk ja til planene om å bygge et drivhus for servering på et lite småbruk på 4,9 dekar på Serigstad i Time. Også det var i et LNF-område. Vedtaket i lokal utvikling var enstemmig, til tross for at Fylkesmannen rådet politikerne til å si nei.

Les også

Svenske Sofia heies nå fram av politikerne i Time

Dette LNF-området på Serigstad hadde tidligere ni minkhus. Det har de siste årene kun huset en hest. Men nå får Sofia Edbæk lov til å åpne en ny drivhuskafé på plassen med servering av egne grønnsaker som et nytt tilbud for turfolk rundt Frøylandsvatnet. Foto: Geir Sveen

Og Time vil bygge småhus

Nå fremmer også Time selv en utbygging i et LNF-område etter at kommunen har kjøpt Grødelandsvegen 23 ved Bryne. Der vil de legge til rette for 4–6 småhus til personer som av forskjellige årsaker bør bo litt avskjermet fra ordinære boligområder. Eiendommen ligger i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon og med en viss avstand til naboer, og blir vurdert som svært velegnet for formålet, ifølge brevet der kommunen ber om en forhåndsuttalelse til en dispensasjon for LNF-reglene.

Fylkesmannen har nå svart, ser at saken er spesiell og at det foreligger relevante samfunnsinteresser, og er
åpen for at kommunen vurderer dispensasjon. Dermed vil det også her trolig bli ny aktivitet i et LNF-område.

-Må kunne tenke logisk

Andreas Vollsund (H), leder i lokal utvikling, understreker at kommunen på ingen måte er i ferd med å skifte syn på jordvern og bruk av LNF-områder.

-Det har alltid vært et press på slike områder. Vi har alltid holdt en streng linje. Det vil vi fortsette med. Men når det dukker opp saker som ikke går ut over jorda, må vi kunne tenke logisk og fornuftig, sier Vollsund.

Han kjenner ikke til småhusene i Grødelandsvegen, da saken ikke er behandlet i hans utvalg, men han forsvarer begge de andre sakene.

– Drivhusplanene til Sofia Edbæk sørger for at det blir mer landbruk i kommunen. Og Øyvind Nordsletten tar i bruk et område i Hognestad sentrum som ikke brukes til landbruk for å ta vare på og sette et gammelt skolehus inn i et miljø av gamle bygg, forklarer utvalgslederen.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Helsetilsynet mener Sirdal har begått flere lovbrudd i behandlingen av gravid kvinne

 2. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke hjemme

 3. Treningssentrene må fortsatt vente med gjenåpning

 4. Ferjemøte om Hjelmeland: - Jeg er forsikret om at saken blir tatt opp på høyeste hold

 5. Brann i søppeldunk på Arkaden

 6. Oilers’ Champions League-motstander er klar

 1. Byutvikling
 2. Landbruk
 3. Fylkesmannen i Rogaland
 4. Time
 5. Jæren