• Terskelen for å miste førerkortet synes å være lavere for cannabis-brukere enn alkohol-brukere. (Illustrasjonsbilde) Pål Christensen

– Alkohol er mye farligere enn cannabis i trafikken

Seniorforsker Ole Røgeberg ved Frischsenteret mener politiet mangler støtte i forskning når cannabis-brukere lettere mister førerkortet enn alkohol-brukere.