• Lunde på Hundvåg. Dronebilde av dagsonen på Lunde. Tunnelmunningene går i retning Stavanger. Denne nye påkjørselen vil redusere trafikken i Hundvågkrossen, som er en flaskehals i dag. Statens vegvesen

Dette må du vite om Hundvågtunnelen

I februar åpnes Hundvågtunnelen, som er en del av Ryfast-prosjektet. Hva vil dette bety for Stavanger-området?