• Etter kommunesammenslåingen vil Stavanger ha fem middelalderkirker; Hesby på Finnøy, Sørbø på Rennesøy, Utstein kloster på Mosterøy, Talgje (bildet) og Domkirken. Fredrik Refvem

Millionkutt kan føre til oppsigelser i kirken

Kirkevergen i Stavanger er bekymret etter de rødgrønnes kuttforslag på 4,2 millioner kroner i kirkelig fellesråd.