• Motorveien i oktober 2018. På flere tellepunkter er nedgangen størst i årets siste måneder, etter at de nye bomringene ble innført. Tommy Ellingsen

Markant fall i biltrafikken i fjor

Ved flere av Vegvesenets tellepunkter i distriktet ble det i fjor registrert en betydelig nedgang i trafikken.