• Grunneierne har ikke noe imot at disse bilene står i kanten av Vodlaveien på Jåttå. Stavanger Parkering

Får parkeringsvelsignelse